1000 euro van CBS De Fontein voor de stichting Lamp

TEN BOER - De kinderen van CBS “De Fontein” hebben de afgelopen maanden 1000 euro projectgeld gespaard voor de stichting LAMP.

Deze stichting ondersteunt een project in Bangladesh. Het doel is kinderen, waar ook ter wereld, te helpen zich beter te ontwikkelen doordat ze met hulp van de stichting ook thuis kunnen oefenen voor school.

Een van de oprichters van de stichting LAMP is dr. Das. Hij heeft destijds in Ten Boer gewoond en was toen ook betrokken bij een gemeentebreed project. De voorlichters van de stichting hebben de kinderen van De Fontein verteld over het project en in de hal stond een informatietafel met spulletjes uit Bangladesh.

Zo kregen de kinderen een bredere blik op de wereld en leerden ze een stukje verantwoordelijkheid te dragen voor kinderen die opgroeien in totaal andere omstandigheden.

De kinderen waren betrokken en hebben flink gespaard. Donderdag is de cheque overhandigd aan vertegenwoordigers van de stichting Lamp (http://www.stichtinglamp.nl/).