Bronwater uit Wagenborgen

WAGENBORGEN - Er komt een waterbottelarij voor bronwater in Wagenborgen.

Het college van de gemeente Delfzijl heeft besloten om planologische medewerking te verlenen aan de realisatie ervan. Dat betekent dat de initiatiefnemers nu een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen doen. Het college van de gemeente vindt een waterbottelarij een aanwinst voor het dorp en de gemeente. Het plan om bronwater te bottelen in de oude woonboerderij aan de Familie Bronsweg 77 aan de noordelijke rand van Wagenborgen is eerder al aan de orde geweest in 2010. Destijds was het college ook positief, maar door de economische recessie lukte het de initiatiefnemers niet om geld te vinden voor de investering. Inmiddels is dat wel gelukt, waarna het college is gevraagd om haar medewerking. Het oorspronkelijke plan was om alleen intern te verbouwen, maar door een zware aardbeving in 2013 is de schuur dusdanig beschadigd dat het niet meer mogelijk is om er te werken. Vandaar dat een deel van de schuur wordt gesloopt en er nieuwbouw voor terugkomt. De voorzijde van het perceel met het woongedeelte en oude schuurgedeelte blijft intact, waardoor de karakteristieke ruimtelijke uitstraling van het pand behouden blijft. Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt deze ter inzage gelegd. Een ieder heeft dan de mogelijkheid om te reageren op het plan.