Ludieke actie en motie ‘omvallend’ IVAK

DELFZIJL - Leerlingen van het IVAK zullen donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering een ludieke actie voeren. De PvdA komt met een motie om het instituut overeind te kunnen houden.

De problemen die zijn ontstaan na het traject van verzelfstandiging van het IVAK lijken bijna onoverbrugbaar, constateren de sociaal-democraten.

„Het kan toch niet zo zijn dat dit gaat mislukken en we in onze regio verstoken zullen blijven van dit cultuuraspect,” meent raadslid Janny Volmer. „En dat de creatieve ontwikkeling straks alleen is weggelegd voor de rijkeren onder ons. Ontwikkeling van individuele creatieve vaardigheden is zo belangrijk voor leefbaarheid, uiting van emoties, verwondering en plezier voor mensen.”

De PvdA constateert dat er nogal veel is misgelopen op het gebied van wachtgeld, herhuisvesting, het (nog niet) oprichten van een coöperatie, voorbereiding van docenten op zelfstandig ondernemerschap en communicatie met medewerkers.

De partij constaeert verder dat de doorstart onder meer bemoeilijkt is doordat er een streep is gehaald door het plan voor een cultuurhuis. Somber wordt het volgende vastgesteld ‘Er is op dit moment, zo vlak voor de vakantie, zowel voor het IVAK als voor de nieuwe gewenste organisatievorm geen nieuwe folder of ander PR- materiaal beschikbaar.’

De partij roept in een motie het college op om zich in te zetten voor een doorstart naar een toekomstbestendig IVAK in welke organisatievorm dan ook. Dat moet gebeuren door daadwerkelijk in gesprek te gaan met de docenten van het IVAK en serieus te luisteren naar de wensen ten aanzien van de huisvesting en te zoeken naar bevredigende oplossingen.