Steunpunt Verlies en Rouw in Hoogwatum

DELFZIJL - Steunpunt Verlies en Rouw is verhuisd naar de Serviceflat Hoogwatum aan de Kustweg in Delfzijl.

Het steunpunt is sinds enige jaren actief binnen de gemeente Delfzijl en biedt ondersteuning aan allen die geconfronteerd zijn met een onomkeerbaar verlies. In groepsverband of ook individueel wordt ondersteuning geboden aan mensen die doorverwezen worden door huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgorganisaties of door deelnemers die kennis gemaakt hebben van deze vorm van ondersteuning. De medewerkers zijn erg blij met hun nieuwe onderkomen. Met het bestuur van Hoogwatum is een overeenkomst gesloten om een appartement te betrekken. Er is de mogelijkheid om even binnen te lopen voor een gesprekje of zo maar even een kop koffie/ thee te drinken en daar een luisterend oor te vinden. De inloopavonden zijn op de dinsdag vanaf 19.00 tot 21.00 uur en de inloop overdag is op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. In september 2016 wordt er ook weer een groepsbijeenkomst opgestart. De eerste activiteit is op maandag20 juni van 13.30 tot 16.00 uur. Dan kan meegdaan worden aan de werkvorm intuïtief tekenen. Meer informnatie is te vinden op: www.steunpuntverliesenrouw.nl.