41 Zienswijzen tijdens verkenning verdubbeling N33

APPINGEDAM - In een periode van zesweken zijn 41 zienswijzen ingediend op het voornemen om een milieueffectrapportage op te stellen voor de verdubbeling van de N33 Zuidbroek – Appingedam.

Dit was onderdeel van de verkenning naar mogelijke alternatieven, die leidt tot een voorkeursalternatief. Veel zienswijzen gaan over de mogelijke invloed van de weg op de woon- en leefomgeving en op de landbouwbedrijven. Omwonenden uitten hun zorgen bijvoorbeeld over de verwachte geluidsoverlast doordat de weg dichterbij komt. Enkele indieners van zienswijzen hebben alternatieve voorstellen gedaan voor het tracé. De projectorganisatie, die gezamenlijk door Rijkswaterstaat en provincie Groningen is opgezet, bestudeert de zienswijzen en weegt ze af in de voorbereiding van het voorkeursalternatief. De belanghebbenden die ingesproken hebben ontvangen na de zomervakantie een reactie middels de zogenoemde Nota van Antwoord. Naar verwachting wordt het voorkeursalternatief in 2017 vastgesteld. Met de verdubbeling van de N33 wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd en wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Noord-Oost Groningen.