Woonzorg Nederland neemt verhuur zorghuizen en aanleunwoningen Zonnehuisgroep over

MIDDELSTUM - Zonnehuisgroep Noord en Woonzorg Nederland neemt de exploitatie van huurappartementen, aanleunwoningen en verzorgingshuizen over van Zonnehuisgroep Noord.

Met ingang van 1 juli 2016 wordt de verhuur en het beheer van 306 aanleunwoningen overgenomen en met ingang van 1 januari 2017 de verhuur en het beheer van Zonnehuis Gockingaheem in Noordbroek en Zonnehuis Hippolytushoes in Middelstum. Dit biedt nieuw perspectief aan de ouderen en leefbaarheid in Middelstum en Noordbroek. Het gaat om de aanleunwoningen rond de Zonnehuizen in Loppersum (125), Middelstum (24), Noordbroek (36) en Slochteren (40) en de huurappartementen in Muntendam (35) en Wagenborgen (46). Naast de verhuur neemt Woonzorg Nederland ook het beheer onder dezelfde condities over. Voor huurders die thuiszorg van Zonnehuis Thuis ontvangen verandert er niets, deze wordt door Zonnehuisgroep Noord voortgezet. Ook kunnen huurders gebruik blijven maken van de faciliteiten van de Zonnehuizen als zij dat willen. Het overnemen van de verhuur en het beheer van Gockingaheem in Noordbroek en Hippolytushoes in Middelstum zorgt ervoor dat cliënten en inwoners van Middelstum en Noordbroek beschut blijven wonen. Indien gewenst kunnen cliënten in hun vertrouwde omgeving zelfstandig blijven wonen, in een nieuw woonconcept, met zorg van Zonnehuis Thuis. De overdracht van zorgvastgoed past bij de visie van Zonnehuisgroep Noord en de hervorming van de ouderenzorg. “We richten ons op het bieden van verzorging en verpleging bij mensen thuis en zwaardere zorg in onze Woonhavens en Zonnehuizen”, aldus Willem de Gooyer, bestuurder Zonnehuisgroep Noord. “Het is niet onze kerntaak om vastgoed te exploiteren en ontwikkelen, we bieden zorgdiensten die we vergoed krijgen en waar wij goed in zijn.” John Kauffeld, bestuurder van Woonzorg Nederland, is blij met de overeenstemming. “Wij werken veel samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties om een samenhangend pakket van wonen, zorg en welzijn te bieden. Overal waar zorgorganisaties niet meer in staat zijn de huisvesting te financieren vanuit de indicaties, vinden wij het vanzelfsprekend dat wij deze voortzetten, speciaal waar het gaat om ouderen en kwetsbare mensen met een kleine portemonnee.”