Voormalige stort Bierum gesaneerd

BIERUM - De gemeente Delfzijl gaat de voormalige stortplaats Nieuwstad in Bierum saneren door deze volledig af te graven. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet van twee miljoen euro verstrekt. Ongeveer tweederde van deze kosten wordt gedekt door de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest.

Het waterschap Noorderzijlvest is momenteel bezig met de voorbereidingen om de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl te verbreden. Dit is nodig vanwege de relatieve zeespiegelstijging en zwaktes in de huidige dijk. De voormalige stortplaats vormt een obstakel in de aanleg van een uniforme, stabiele verbrede dijk.

Verder is uit recent bodemonderzoek gebleken, dat uit de voormalige stortplaats ernstige verontreinigingen uitlogen naar het oppervlaktewater, zogenaamde verspreidingsrisico's. Er zijn geen risico's voor de mens en/of de natuur.