Arbeidskansen door nieuw textielsorteercentrum

Delfzijl - Met het wegtrekken van een doek, waarin heel veel soorten textiel zijn verwerkt, is vandaag, donderdag 16 juni, de officiële opening verricht van het textielsorteercentrum in het pand van werkleerbedrijf Ability in Uithuizen.

Dit sorteercentrum is een unieke samenwerking tussen Sympany, Afvalbeheer Noord-Groningen en Ability binnen de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum. De medewerkers die in het sorteercentrum aan de slag gaan, deden zelf die opening. Marc Vooges, directeur-bestuurder van Sympany, Nico Spaansen, operationeel directeur van Afvalbeheer Noord-Groningen, Ernst Ottens namens de directie van Ability/Werkplein Noord-Groningen en Sandra Herkströter, voorzitter van Ability, waren erbij aanwezig.

Door de krachten te bundelen, kunnen de verschillende partijen zoveel mogelijk textiel inzamelen, waarbij het gaat om optimaal hergebruik van grondstoffen, in plaats van afval. Dit levert een positieve bijdrage aan het milieu en tegelijkertijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook SW bedrijf Fivelingo is betrokken bij deze samenwerkingsvorm.

Afvalbeheer Noord-Groningen rijdt wekelijks een vaste route door de vier gemeenten, waar Sympany in totaal 36 textielcontainers heeft staan. Inwoners leveren hier wekelijks samen zo’n 5 ton textiel in. Ook verzorgt Afvalbeheer Noord-Groningen de huis-aan-huis textielinzameling in de vier gemeenten. In het nieuwe sorteercentrum in Uithuizen wordt al het ingezamelde materiaal gesorteerd door een aantal gedetacheerde Ability medewerkers, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Sympany zorgt er voor dat de gesorteerde en nog draagbare kleding weer wordt verkocht. Textiel dat niet meer opnieuw te dragen is, wordt via samenwerkingspartners verwerkt tot andere producten, zoals isolatiemateriaal, vulling van autostoelen, poetsdoeken etc. Zo krijgt oude textiel een tweede leven. Maar liefst 93% van al het textiel krijgt dankzij Sympany een nieuwe bestemming.

Ability is een werkleerbedrijf dat zich in de eerste plaats richt op mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Samen met Werkplein Noord-Groningen geeft Ability uitvoering aan de Participatiewet. Door het bieden van een baan met aangepast werk of een tijdelijk reïntegratietraject helpt Ability de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarbij staan de mogelijkheden en kwaliteiten van de mensen steeds centraal. In het najaar van 2016 gaan Ability en Werkplein-Noord-Groningen, waar ook Sociale Zaken en Werk Hoogeland onder valt, verder als één nieuwe uitvoeringsorganisatie.