Lancering website Baas over eigen Huis

Appingedam - Extra impuls voor het oplaaiende gasdebat? Koos IJzerman uit Appingedam neemt positieve actie.

De discussie rond de verwevenheid van de NAM, Centrum voor Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen wordt van verschillende kanten gevoed. Bewoners, marktpartijen en politiek ageren tegen het lage tempo van de versterking van huizen en het gebrek aan keuzevrijheid bij het laten uitvoeren van herstel- en versterkingswerkzaamheden. Eén van de getroffen bewoners uit het aardbevingsgebied slaat een andere weg in. Koos IJzerman laat zijn huis zelf versterken, niet door het Centrum voor Veilig Wonen maar met een zelfgekozen partij. Tegelijkertijd start hij de actie Baas over eigen Huis waarmee hij Groningers aanspoort hun bevoegdheid als huiseigenaar op te eisen. "Nu gebeurt alles in een veel te laag tempo. NAM en het Centrum voor Veilig Wonen kiezen voor de tactiek van de lange adem. Er wordt weinig met de klachten van gedupeerden gedaan. Vaak wordt het op de lange baan geschoven, in de hoop dat de mensen denken: laat ook maar." Bang om niet te krijgen vergoed wat IJzerman aan herstel- en versterkingswerkzaamheden aan zijn huis laat uitvoeren is hij niet. "We zullen zien. Desnoods ga ik naar de rechter. Laat die dan maar naar de zaak kijken en een uitspraak doen." Vandaag wordt de website van zijn campagne Baas over eigen Huis (www.baasovereigenhuis.nl) gelanceerd. Daar staan IJzermans motieven en plannen vermeld.