Start werkzaamheden aan Afwateringskanaal bij Meedhuizen

Meedhuizen - Waterschap Hunze en Aa's gaat binnenkort van start met het verbetering van de waterveiligheid bij Meedhuizen. Het gaat om groot onderhoud aan kades en oevers. Houten beschoeiing dat niet meer voldoet, wordt vervangen door stortsteen. Bovendien worden kades verbeterd, zodat deze weer aan de veiligheidsnorm voldoen.

Dit gebeurt op drie trajecten. Met het traject aan de Oude Leeks en een stukje van het Afwateringskanaal wordt in de week van 1 juli begonnen. Het traject aan het Afwateringskanaal ten noorden van de N362 wordt tegelijkertijd uitgevoerd. Pas na de bouwvak is het stuk van het Afwateringskanaal aan de Maarlaan (vanaf het einde van de bebouwing) aan de beurt. De verbetering van de kade aan het einde van de Maarlaan heeft gevolgen voor de visplek daar. Hierover is het waterschap met de plaatselijke visvereniging en de hengelsportfederatie in overleg. Door hier een gedeeltelijke verlaging van de kade aan te leggen komt het waterschap tegemoet aan de wensen van de visvereniging. Over het onderhoud van die plek wordt overleg gevoerd met de plaatselijke visvereniging.