Presentatie voorlopig ontwerp herinrichting 't Zandt

't Zandt - 'T ZANDT - Inwoners van 't Zandt kregen vorige week het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Hoofdstraat en de Molenweg gepresenteerd.

De opmerkingen en reacties van de inwoners worden verwerkt in een definitief ontwerp. Naar verwachting zal de uitvoering van de eerste fase van de herinrichting starten eind 2016. Wethouder Pier Prins: "De belangstelling vanuit de inwoners was eer groot en het plan ispositief ontvangen. Gemaakte kanttekeningen bij het ontwerp worden meegenomen. Ik verwacht dat het dorp 't Zandt met deze herinrichting erg mooi wordt. De uitvoering wordt intensief en zal gepaard gaan met de nodige overlast. Ik kijk samen met de inwoners uit naar het uiteindelijke resultaat." Voorlopig ontwerp In het dorp 't Zandt worden twee doorgaande straten opnieuw ingericht: de Hoofdstraat en de Molenweg. Gekozen is voor deze twee straten omdat de kwaliteit van de riolering in deze straten aan verbetering en vervanging toe is. Onderdelen in het plan zijn het verbeteren van de riolering, een nieuw profiel van de wegen, nieuwe bestrating deels asfalt deels klinkers, oversteekplaatsen, groen, verlichting en straatmeubilair. De werkwijze Het voorlopig ontwerp is voorbereid met de klankbordgroep. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd de inwoners, Dorpsbelangen, de school, de paardensportvereniging, de politie en de agrariers. Fasering De herinrichting wordt naar verwachting uitgevoerd in drie fasen. De eerste fase is de Molenweg, inclusief de brug Molentil en het kruispunt met de Hoofdstraat. De tweede fase is de Hoofdstraat vanaf het centrum richting Zijldijk. De derde fase is de Hoofdstraat vanaf het centrum richting de begraafplaats. Op voorwaarde van het beschikbaar zijn van voldoende financiering kan de eerste fase starten eind 2016.