Ex-NAM-mers starten contra-expertise bureau

Delfzijl - ProContrast is een nieuw contra-expertise bureau in Onderdendam met kennis van zaken buiten en binnen de NAM.

De ex-NAM-freelancers Wilco Krijgsman, Chrit Nicolaes en Johan Schippers willen met ProContrast gedupeerden ondersteunen vanuit hun deskundigheid op bouwkundig gebied, maar ook vanuit de kennis die ze opdeden bij NAM.

De drie ondernemers komen uit de bouwwereld. Krijgsman runde jarenlang een aannemingsbedrijf, Nicolaes begon in de aannemerij en heeft jarenlange ervaring bij een groot ingenieursbureau en Schippers leidt onder meer een bouwkundig adviesbureau. Ze vonden elkaar bij NAM waar ze enkele jaren bezig zijn geweest met het helpen van klanten met complexe schade aan hun woning of bedrijfspand.

De schade-experts die werkzaam zijn voor het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn geselecteerd op grond van vooraf gestelde bouwkundige opleidings- en werkervaringseisen. De heren van ProContrast beschikken over minimaal hetzelfde bouwkundige opleidings- en werkervaringsniveau. Daarnaast heeft een van hen de post bachelor aardbevingen & diepere ondergrond aan de Hanze Hogeschool gevolgd. ProContrast kan de technische aspecten van het CVW schade-expertiserapport dan ook vakkundig toetsen.

ProContrast heeft daarnaast kennis van de processen binnen CVW en NAM. Ze weten wat er gebeurt wanneer een contra-expertise rapport binnenkomt bij CVW en waar de beoordelaars van dat rapport op letten. Juist omdat ze weten hoe er inhoudelijk naar een rapport wordt gekeken, kunnen ze een goed onderbouwd contra-expertise rapport opstellen. Een rapport dat aansluit bij de belevingswereld van CVW. Dit alles vergroot de kans op alsnog toekenning van een schadebedrag, mits terecht natuurlijk.