Tijdschrift ‘De kerk in het hart’ over vrijwilligers SOGK

Delfzijl - De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft een eenmalig tijdschrift met de titel ‘De kerk in het hart’ uitgebracht.

In het tijdschrift wordt belicht hoe vrijwilligers ervoor zorgen dat de prachtige oude kerken op het Groninger platteland volop benut worden. Zo zorgen vrijwilligers ervoor dat de kerk in het hart van het dorp, en in het hart van mensen blijft functioneren. Het tijdschrift wil inspireren en informeren.

De SOGK heeft 84 kerken, 2 synagogen, 8 losstaande torens en 55 kerkterreinen in bezit. Materieel en functioneel behoud gaan hand in hand bij de stichting; want waar geen draagvlak is voor de monumenten, is geen toekomst voor de instandhouding ervan. Rondom kerken werkt een groep lokale dorpsbewoners samen in de ‘plaatselijke commissie’. Zij dragen zorg voor openstelling en verhuur van de kerk, en programmering in de kerk. Ook spelen zij een rol in onderhoudstaken. Jaarlijks organiseren deze vrijwilligers zo’n 800 evenementen in de kerken, zoals concerten, tentoonstellingen, lezingen, educatieve activiteiten en dorpsontmoetingen.

Door krimp, vergrijzing en de aardbevingsproblematiek op het platteland kan het moeilijk zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor de dorpskerk. Daarom onderzocht de stichting binnen het project ‘De kerk in het hart’ wat vrijwilligers nodig hebben, om met plezier hun werk te kunnen (blijven) doen. Vrijwilligers gaven zelf aan baat te hebben bij nieuwe ideeën en praktische suggesties. In het tijdschrift zijn daarom allerlei voorbeelden verzameld, ter inspiratie en aanmoediging voor vrijwilligers die actief zijn rondom kerken. Voorbeelden met betrekking tot vermarkting, programmering, ruimere openstelling, educatief gebruik en samenwerking.

Behalve als inspiratiebron voor de eigen achterban van de Stichting Oude Groninger Kerken, biedt het tijdschrift voor iedereen met interesse in vrijwilligerswerk, erfgoed en leefbaarheid een gevarieerd en informatief inkijkje in hoe vrijwilligers maatschappelijke betrokkenheid vormgeven.

Bestuursvoorzitter Pim de Bruijne: “De aandacht voor en kennis van kerken, en vooral de hoge mate van betrokkenheid van onze vrijwilligers is zonder meer uniek. We hopen dat dit eenmalige tijdschrift laat zien dat vrijwilligers de onmisbare kracht vormen achter wie wij zijn, en waar we voor staan.”