Van Oeckelenorgel van Garsthuizen naar kerk Oldenzijl

OLDENZIJL - Het Van Oeckelenorgel uit de gesloopte kerk van Garsthuizen wordt herplaatst in de kerk van Oldenzijl.

De provincie heeft een bedrag van € 111.005 subsidie gegeven voor onder meer het herstel van het mechaniek en de pijpen. Na restauratie krijgt het een tweede leven in de middeleeuwse Nicolaaskerk van Oldenzijl.

Het orgel werd in 2015 bij de sloop gedemonteerd en ligt sindsdien opgeslagen bij orgelbouwer Mense Ruiter in Zuidwolde. Dit is uiteraard een situatie die niet te lang moet voortduren en gelukkig is daar nu een einde aan gekomen met bovenstaande subsidietoekenning. Het plan is om na de zomer van 2016 met de voorbereidingen van start te gaan en de montage en het speelklaar maken van het instrument in de loop van 2017 te voltooien.

De Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl en de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) ontwikkelden een plan voor restauratie en plaatsing in de 13e eeuwse kerk van Oldenzijl. De toekenning van deze subsidie vormt het startschot voor de realisatie van dit plan. Het orgel is nu nog eigendom van de SOGK, maar wordt na plaatsing in de Nicolaaskerk overgedragen aan de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl.

Het mooie van deze plek is dat deze op loopafstand ligt van Garsthuizen, een afstand van slechts 5 km, een belangrijke reden waarom dit initiatief onder andere van harte wordt omarmd door de kerk- en dorpsgemeenschap van Garsthuizen. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) spreekt waardering uit voor het initiatief tot rehabilitatie van het orgel. In het advies schrijft het RCE onder andere dat met deze plannen ‘een einde komt aan een periode van onzekerheid en gebrek aan gebruik. Het orgel wordt herplaatst in een monumentale en religieuze omgeving. De toekomst van het monumentale orgel is zodoende veilig gesteld.’

Het orgel behoort tot het regionale erfgoed en het is van belang dat het in de regio bewaard kan blijven.