Op zoek naar rietorchis in Oterdum

OTERDUM - Het Groninger Landschap houdt zondag 10 juli van 13.00 tot 15.30 uur een wandeling met het thema rietorchis

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is het dorp Oterdum afgebroken en gesloopt. Het omliggende gebied werd opgespoten met zand en bouwrijp gemaakt voor vestiging van toekomstige industrie. Een deel van het terrein is braak blijven liggen, omdat de hooggespannen verwachtingen werden ingehaald door de tijd. Langzaam aan is het gebied bedekt met vegetatie die zich thuis voelt op de schrale grond. Een paar jaar geleden bleek dat ook enkele orchideesoorten zich hier wonderwel thuis voelen. Het betreft de rietorchis en moeraswespenorchis. Deelnemers gaan daar naar op zoek met een gids. Vervolgens gaat de route over de zeedijk naar het vogeleiland, een aangelegd broedeiland in de kom van de oostpier van Oterdum. Het afgelopen jaar is dit eiland in bezit genomen door visdieven, kokmeeuwen, scholeksters en kievieten. Ruime parkeergelegenheden is er onder aan de dijk van het kerkhofmonument Oterdum.

Deelname is gratis en aanmelden niet nodig.