Wijk BBQ Delfzijl-Noord in Betingestaete

DELFZIJL - Vanaf september gaan STIP en Betingestaete nog meer samenwerken. Om deze samenwerking kracht bij te zetten wordt er op woensdag 20 juli om 17.00 uur een BBQ gehouden.

Voor deze BBQ, met muzikale omlijsting, is de prijs bewust laag gehouden, 5 euro, zodat een ieder hier aan deel kan nemen.

Betingestaete zal in de toekomst steeds meer als schakelfunctie fungeren, zodat het een gezamenlijk project wordt van de wijk, bewoners, vrijwilligers en personeel. Bij de bouw van het gebouw werd deze schakelfunctie al benoemd.

Samen met onder andere STIP zullen er vanaf september nog meer activiteiten georganiseerd worden. Zo wordt er al gesproken van een pianoconcert op de zaterdag- of zondagmiddag. Daarbij wordt door beide partijen verder opgemerkt dat ideeën van wijkbewoners altijd welkom zijn.

Voor deelnameaan de BBQ dient men zich op te geven voor vrijdag 15 juli. Dat kan via: 0596693000, de receptie van Betingestaete of info@stipdelfzijlnoord.nl.