Inspraakavond Meedhuizen over school en windpark

Delfzijl - In Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen wordt dinsdag 5 juli een inspraakavond gehouden over de voorgenomen sluiting van de school en de komst van een windpark in de buurt van het dorp.

Dat gebeurt onder het motto: We laten ons niet klein(er) maken. Raadsleden van de gemeente Delfzijl zijn ook uitgenodigd. Er zijn presentaties van Vereniging Dorpsbelangen Meedhuizen (DB) en de Medezeggenschapsraad (MR) van Obs Meedhuizen, waarna vragen gesteld kunen worden aan de raadsleden. De school gaat mogelijk al in 2017 dicht gaat. De MR van de school en het bestuur van DB hebben over dit voorgenomen besluit van het College en Stichting Marenland inmiddels intensief contact gehad. Zij trekken samen op om de school voor het dorp te behouden. Rond Delfzijl zijn er plannen de huidige windturbineparken uit te breiden en zelfs om nieuwe parken te realiseren. Een van deze nieuwe parken, Windpark Geefsweer, heeft een gebied van Farmsum tot aan Wagenborgen en in het midden daarvan gaat het park langs Meedhuizen. Niet alle dorpsbewoners waarderen dit. De provincie en projectontwikkelaar van de te ontwikkelen windparken willen met Dorpsbelangen een klankbordgroep oprichten. Hierin kunnen verschillende aspecten aan de orde komen, zoals: hoe ziet het park er uit, hoeveel turbines mogen er komen? Uiteraard zal er over een compensatieregeling worden gesproken. Wezenlijke consequentie is wel: wanneer je als dorp zitting neemt in de klankbordgroep, ben je het eens met plaatsing en neem je verantwoordelijkheid. DB wil hierover graag met de inwoners van gedachten wisselen zodat zij een gedragen keuze kan maken.