34 Miljoen voor aanpak ‘dode’ Eems

Delfzijl - Het Waddenfonds draagt 23.647.188 euro bij aan het Programma Vitale kust Eems-Dollard fase 1.

Totale kosten van het project van de provincie Groningen bedragen 34.115.042 euro. Op de grens van Nederland en Duitsland ligt het Eems-Dollardgebied, onderdeel van het Eems-estuarium. Een estuarium is een trechtervormige riviermonding met getijverschil, waar zoet rivierwater en zout zeewater met elkaar mengen tot brak water. Nederland telt nog één ander estuarium rond de monding van de rivier de Schelde. De huidige ecologische toestand van het Eems-estuarium is slecht. Door indijking, stuwen en sluizen is het estuarium ingesnoerd, zijn de karakteristieke geleidelijke overgangen verdwenen en slibt het systeem dicht. Met het programma Vitale kust worden zes pilotprojecten langs de kust uitgevoerd, die gericht zijn op ecologische én economische versterking van de Eems-Dollard. Zo worden op het traject Eemshaven-Delfzijl voor de waterveiligheid nieuwe dijkconcepten ontwikkeld, die ook elders toepasbaar zijn.