Inloopbijeenkomst aanpak N360 in Ten Boer

TEN BOER - De provincie Groningen houdt donderdag 14 juli een inloopbijeenkomst over de uitvoering van de maatregelen aan de provinciale weg N360 deze zomer.

De bijeenkomst vindt van 17.00 tot 20.00 uur plaats in 't Buurhoes in Ten Boer. Aannemer Fuhler Wegenbouw voert de werkzaamheden in opdracht van de provincie uit. Tijdens de avond zijn medewerkers van de provincie en de aannemer aanwezig om uitleg te geven over hinder en omleidingsroutes. De werkzaamheden zijn de tweede fase van de maatregelen aan de N360. Vorig jaar vonden werkzaamheden plaats aan weggedeelten in Groningen. Nu wordt de weg op vier punten aangepakt: het kruispunt Dorpsstraat in Garmerwolde; de fietsoversteek Bovenrijgerweg; de bebouwde kom van Ten Boer en het kruispunt Wirdumerweg De werkzaamheden vinden plaats in de vakantieperiode tussen 15 juli en 28 augustus en worden in fasen uitgevoerd. Daarbij wordt de N360 een periode volledig gestremd. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Met de maatregelen aan de N360 wil de provincie de verkeersveiligheid, de doorstroming, het openbaar vervoer en de leefbaarheid van de N360 verbeteren, tussen de stad Groningen en Appingedam. Hiervoor worden op vijftien verschillende locaties maatregelen uitgevoerd. Dit jaar wordt de tweede fase uitgevoerd.