Motie PvdA tegen sluiting OBS Meedhuizen

Delfzijl - De PvdA brengt donderdag 14 juli in de raadsvergareing van de gemeente Delfzijl een motie in om de basisschool te behouden.

Volgens het programmaplan moet OBS Meedhuizen per 1 augustus 2017 sluiten en opgaan in een nieuw kindcentrum in Wagenborgen. In Meedhuizen voeren Dorpsbelangen en de school actie om door te kunnen gaan. Inmiddels wordt met onderwijsinstelling Marenland naar een passende oplossing gezocht. De PvdA wijst erop dat in 2013 een besluit is genomen over scholen op menselijke maat. ‘Op basis van de prognoses 2013 zouden er nu op de obs Meedhuizen 50 leerlingen zitten,’ staat in de motie te lezen. ‘terwijl de school nu 60 leerlingen telt, hetgeen aantoont dat prognoses niet altijd uit komen.’ De sociaal-democraten menen ‘dat niet aangetoond is dat de kwaliteit van het onderwijs aan de obs Meedhuizen ontoereikend is en dat de directie van Marenland in gesprek is met de MR van obs Meedhuizen om te onderzoeken of de school langer open kan worden gehouden dan 2017.’ Fractievoorzitter Janny Volmer wijst erop dat ‘er landelijke ontwikkelingen gaande zijn betreffende het open houden van kleine scholen in krimpgebieden. Wij roepen het college op Marenland dringend te verzoeken de obs Meedhuizen open te houden tot in ieder geval 2021. Vanaf nu tot 2021 moet samen met Marenland en de MR en ouders van de obs Meedhuizen gezocht worden naar een oplossing voor de langere termijn.’ De PvdA stelt voor de kosten voor het eventueel aardbevingsbestendig maken van het schoolgebouw te dekken uit de NAM-gelden.