Bevingsgebied: kansen maar een derde wil weg

NOORD-GRONINGEN - Inwoners van het aardbevingsgebied waarderen de leefbaarheid heel behoorlijk, al is de tevredenheid de afgelopen jaren wel gedaald als gevolg van aardbevingen en bevolkingskrimp.

Bijna een kwart van de inwoners uit dit gebied, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan, vooral als gevolg van het sluiten van voorzieningen, leegstand en onverkoopbaarheid van woningen en panden. Toch laten Groningers zich niet uit het veld slaan; het merendeel van de inwoners in het aardbevingsgebied voelt zich er thuis, ervaart het wonen in Groningen als prettig en is bereid mee te denken over kansen voor het versterken van de leefbaarheid. Dit blijkt uit meerdere onderzoeken van het Sociaal Planbureau Groningen.

In april 2016 zijn bijna 2.000 inwoners van de provincie Groningen bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving. Deze vragenlijst is uitgezet onder het Groninger Panel. Van alle 2.000 bevraagde panelleden wonen ruim drie op de tien in het aardbevingsgebied. De panelleden in dit gebied maken zich vooral zorgen over de woningen, het toekomstig woongenot en de leefbaarheid in de regio. Dat is ook terug te zien in de verhuisgeneigdheid van de mensen. Ruim één de drie huishoudens in het aardbevingsgebied wil binnen 2 jaar (misschien) verhuizen. In het bevingsgebied is de verhuisgeneigdheid sinds 2012 sterker toegenomen dan in de gehele provincie Groningen en landelijk.

Het zijn niet alleen de aardbevingen die de zorgen aanwakkeren. Ook de gevolgen van de bevolkingskrimp zetten de leefbaarheid in Groningen onder druk. Veel panelleden maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in hun dorp of wijk. De sluiting van winkels, basisschool en dorpshuis worden door panelleden vaak genoemd als aspect dat de leefbaarheid op een negatieve manier beïnvloedt. Groningers laten zich niet zo snel uit het veld slaan. Ze zijn overwegend positief over de leefbaarheid in hun dorp of wijk en geven deze gemiddeld een 7.6. Binnen het aardbevingsgebied ligt het cijfer voor de ervaren leefbaarheid met een 7,4 een fractie lager, maar is nog steeds een ruim voldoende.

Bewoners in het aardbevingsgebied zijn bereid mee te denken over oplossingsrichtingen om de leefbaarheid in het gebied te bevorderen. Dat lijkt samen te vallen met de sterke binding met de regio, ze ervaren het wonen in Groningen als prettig. Mocht er extra geld beschikbaar komen dan zouden inwoners dit vooral uitgeven aan het aardbevingsbestendig maken van woningen en gebouwen, het stimuleren van alternatieve energie en het in stand houden van voorzieningen.