Zonnehuis blijft in thuiszorg

APPINGEDAM - Zonnehuis Thuis, Thuiszorg is nog springlevend. Op de vestiging in Appingedam ondervinden ze echter wel de gevolgen van gewijzigde koers en de kritiek die op Verpleeghuis Solwerd neerdaalde.

“We merken dat veel mensen denken dat Zonnehuis met de zorg is gestopt,” vertelt wijkverpleegkundige Eva Knapper, die samen met Marjan Schipper en Marijke Plas de thuiszorg in de Fivelstad aanstuurt vanuit het Gezondheidscentrum Appingedam. “Dat is echter een misverstand, die mede is ontstaan doordat de huishoudelijke zorg op 23 juni door een andere zorgaanbieder wordt verricht. Tel daarbij op de perikelen rond de sluiting Van Zonnehuis Solwerd in 2019 en het feit dat Solwerd op de lijst met slechte verpleeghuizen terecht is gekomen. De reorganisatie binnen Zonnehuis waardoor onroerend goed, zoals verpleeghuizen en aanleunwoningen, is overgenomen, maakt het er voor de mensen ook niet duidelijker op. Terwijl de Zonnehuisgroep Noord er juist voor heeft gekozen de koers meer richting het aanbieden van thuiszorg te verleggen.” In de dagelijkse praktijk merken ze dat er iets minder vraag is vanuit de groep cliënten, er komt een lager aantal telefoontjes binnen. Het aanbod via de huisartsen loopt nog steeds op rolletjes. Die weten precies hoe het zit. “Het is jammer dat mensen door die onduidelijkheid soms voor een andere richting kiezen,” merkt Marjan Schipper op. “En dat op een moment dat de thuiszorg steeds intensiever wordt. De vergrijzing zet door, mensen blijven veel langer thuis wonen en ziekenhuizen sturen patiënten steeds sneller naar huis.” Het draait binnenkort allemaal wel weer bij, verwacht Knapper. “Als wijkverpleegkundigen werken we alledrie al heel lang in het gebied. We vinden het een prachtig vak. Wij zijn de spin het web. We houden het intakegesprek en bepalen wat voor zorg er geleverd gaat worden, eventueel met behulp van familie of vrijwilligers van de ASWA. We werken binnen het Gezondheidscentrum met korte lijnen, naar de huisartsen en ander zorgdisciplines. Bovendien zijn we vertegenwoordigd in Damsters Veur Mekander. E zijn goede contacten met de NOVO, De Zijlen en Team 290 dementie. We hebben de beschikking over twee enthousiaste teams van acht personen die goed zijn opgeleid als verzorgende iG of verpleegkundige. Die zijn niet alleen 24 uur per dag bereikbaar, maar ook van alle markten thuis. Dat varieert van het helpen met aantrekken van steunkousen tot complexe verpleegkundige zorg en terminale zorg . Daarbij streven we ernaar dat cliënten altijd met dezelfde zorgverleners te maken krijgen.” Echt sprake van grote concurrentie met de andere aanbieders van thuiszorg in Appingedam, TSN en Buurtzorg, is er volgens het trio niet. “We doen de zorg samen,” zegt Marijke Plas. “En we regelen ook wel eens wat met elkaar, als de ene groep het bij voorbeeld erg druk heeft. Maar het mag wel even worden rechtgezet dat we gewoon zijn blijven bestaan.” Thuizorg is in Appingedam en Delfzijl overigens voor 90 procent gericht op mensen vanaf 70 jaar. Met de enorme vergrijzing is deze regio wacht er dus nog voldoende werk.