Begeleiding en dagbesteding gemeente Delfzijl meer laagdrempelig

DELFZIJL - De begeleiding en dagbesteding wordt in de gemeente Delfzijl, voor inwoners die dat nodig hebben, laagdrempeliger, dichter bij huis geregeld en zo mogelijk goedkoper.

Dit is het doel van een plan dat het college van de gemeente onlangs heeft vastgesteld. In het plan 'Kantelpunt' heeft de gemeente samen met haar innovatiepartners ’t Gerack, WerkPro en SWD een aantal projecten beschreven die tot dat resultaat moeten leiden.

Wethouder Meindert Joostens: "De projecten in het plan voeren we uit met de aanbieders van begeleiding en dagbesteding in onze gemeente. Daarnaast combineren we in de projecten zoveel mogelijk activiteiten op het gebied van begeleiding en dagbesteding met andere activiteiten. Bijvoorbeeld het stimuleren van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die weer gaan participeren. Zo kunnen er win-win situaties ontstaan die het voor onze inwoners beter maken en tegelijkertijd minder kosten met zich meebrengen."

De projecten leveren onder meer een overzicht op welke algemene voorzieningen er op het gebied begeleiding en dagbesteding al zijn in de gemeente (sociale kaart). Daarnaast gaat de gemeente straks mantelzorgers van inwoners met een indicatie ondersteunen, wordt het vervoer van en naar de dagbesteding voor inwoners met een indicatie mogelijk efficiënter ingericht en worden deelnemers aan activiteiten in de dagopvang aangemoedigd om daarin meer te participeren. Aanbieders van begeleiding en dagbesteding stimuleert de gemeente om kostenbesparende samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De uitvoering van de projecten vindt plaat in 2016 en 2017 en gebeurt samen met de aanbieders van begeleiding en dagbesteding in de gemeente. Binnenkort bepaalt de gemeente samen met de aanbieders en haar innovatiepartners op welke plekken in de gemeente de projecten worden uitgevoerd.