GBB wil kenniscentrum gaswinning

NOORD-GRONINGEN - De Groninger Bodem Beweging (GBB) wil dat er een onafhankelijk kenniscentrum over gaswinning wordt opgericht.

Vertrouwen in het meten en monitoren onder de regie van de NAM, de exploitant van het gas, is er niet, weet de GBB. ‘Bij de Groningers niet en ook niet in de Tweede Kamer’. De GBB heeft daarom samen met anderen, met (semi-)wetenschappelijke en private kennis op het domein van de ondergrond en het meten en monitoren, een voorstel gedaan aan Hans Alders voor het oprichten van een onafhankelijk kenniscentrum met de naam: Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw.

De motie Onafhankelijk Onderzoeksprogramma van 26 januari 2016 is Kamerbreed aangenomen. De Tweede Kamer is zich er dus ook van bewust, dat onderzoeken met betrekking tot de gaswinning en de gevolgen daarvan momenteel voornamelijk gebaseerd zijn op onderzoeken door of via de belanghebbende partij: de Shell/NAM . Door een onafhankelijk kenniscentrum zou deze motie daadwerkelijk ingevuld kunnen worden, meent de GBB. ‘Het heeft toegevoegde waarde.’

De GBB heeft de afgelopen week verkennende gesprekken gevoerd met de Nationaal Coördinator Groningen over zo’n onafhankelijk instituut. De GBB noemt de gesprekken met de NCG hoopvol. Het oprichten van een Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw vergt echter geld en daadkracht van de Nationaal Coordinator Groningen.

‘Deze bal ligt nu al een half jaar bij de heer Alders,’ constateert het bestuur van de GBB.