Dorpen in actie voor Voedselbank Appingedam-Delfzijl

BIERUM - De verenigingen van Dorpsbelangen en de PKN in Bierum, Holwierde en Krewerd komen in actie voor de Voedselbank Appingedam-Delfzijl.

De voedselbank doet een beroep op hen omdat de hulpvraag momenteel groot is en het aanbod in de zomerperiode gering. De voedselbank Appingedam-Delfzijl is sinds 2006 actief in onze regio. Er wordt wekelijks voedselhulp verstrekt aan inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Momenteel gaat het om ongeveer 400 personen, onder wie 171 kinderen. Dit betreft inwoners die door diverse omstandigheden moeten leven van een inkomen beneden het bestaansminimum. Voor de hulp is de voedselbank afhankelijk van overschotten van winkelketens en financiële ondersteuning door overheden (gemeenten), kerkelijke instellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en particulieren. De dorpen hebben drie inzamelingsplekken ingericht. Van1 augustus tot en met 31 augustus kan men een financiële bijdrage doen óf een voedselpakket (blikken soep, groenten, pakken houdbare melk en dergelijke) inleveren. De inzamelingsplekken zijn: In Krewerd: Fam. Postema, Kloosterweg 3A; in Holwierde: Superrr Supermarkt, Uiteinderweg 7/B; In Bierum: Luingahof, Borgsingel 9.