Zonnepark Wagenborgen zonder kap van bos

Wagenborgen - De omgevingsvergunning voor het zonnepark Groot Bronswijk in Wagenborgen kan worden verleend, mits het bos op het terrein niet wordt gekapt.

Dat heeft het college van B en W van de gemeente Delfzijl besloten. Aanleiding voor dit besluit was een reactie van de provincie Groningen op de ontwerp-omgevingsvergunning. Ze wezen onder andere op de beschermde status van het bos op het terrein van Groot Bronswijk. De initiatiefnemer van het zonnepark is inmiddels op de hoogte en past de vergunningaanvraag aan. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark Groot Bronswijk te Wagenborgen heeft van 18 februari tot en met 30 maart ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen een reactie geven op de ontwerp-omgevingsvergunning.