Rommelmarkt Appingedam

Appingedam -  De jaarlijkse rommelmarkt bij het buurthuis Westerdraai aan de Lisstraat 16 in Appingedam wordtzaterdag 3 september van 9 tot 12 uur gehouden.

Bruikbare spullen (geen meubels of tv’s met grote beeldbuis plat beeld mag wel) kunnen  van 29 augustus tot en met 2 september elke avond ingebracht worden van 19.00 tot 21.00 uur in Buurthuis Westerdraai, Lisstraat 16 in Appingedam.