Overzicht activiteiten monumentendag in gemeente Delfzijl

Delfzijl - De dertigste Open Monumentendag is 9 en 10 september in de gemeente Delfzijl: (landelijk  10 en 11 september). Het thema dit jaar is “Symboliek en Iconografie” De toegang is overal gratis. Een overzicht van de activiteiten.

9 september: Opening Open Monumenten Dag met een lezing over 'Symboliek en Iconografie' door Redmer Alma. Aanvang 20.00 uur in de 'Petruskerk' in Woldendorp.  Tevens vertelt hij over de laatste stand van zaken wat betreft de zerken van de 'Ripperda’s', in de kerk in Farmsum. 10 september Van 10 tot 17.00 uur allerlei activiteiten in de gemeente. Alle opengestelde monumentale kerken en gebouwen zijn herkenbaar door de Open Monumenten Dag Vlag. In de opengestelde kerken en in Spijk bij de molen 'Ceres' zijn programmaboekjes verkrijgbaar. Ook zijn in de kerken gegevens over de daar aanwezige muurschilderingen met heiligenafbeeldingen, symbolen, iconen, gevelstenen, familiewapens, rouwborden en evt. beelden aanwezig. Alle begraafplaatsen en kerkhoven in de gemeente zijn te bezoeken met daar vaak prachtige spreuken en symbolen op de grafzerken. Denk ook aan het borgterrein in Bierum. De kerken in Borgsweer, Uitwierde, Wagenborgen en de Centrumkerk in Delfzijl zijn niet open en de kerk in Spijk misschien (wel zijn de kerkhoven daarbij te bezoeken). In het hierna genoemde kan men lezen wat er extra georganiseerd is. Delfzijl: R.K.kerk St Josefkerk: (naast het gemeentehuis): Rondleidingen en een  beamerpresentatie over iconen, hun geschiedenis en het maken ervan. Daarnaast foto’s van iconen. Een icoon is een geschilderde afbeelding van een heilige uit de Grieks-Orthodoxe kerk. Farmsum: Rondleidingen, onder andere bij de Ripperda zerken. Godlinze: Rondleidingen en men kan er orgelspelen: van 14.00 tot 16.00 uur zingt er een koor. In het dorp kraampjes en garageverkoop. Krewerd: Rondleidingen. Losdorp: Rondleidingen, boekenmarkt, orgelbespelingen, trekharmonica-duo “Brood en spelen” en verder activiteiten in het dorp “Losdorp op stoom”. Zondag 11 september is deze kerk ook open. Oterdum: Op de dijk is het restant van het kerkhof te bezichtigen. Spijk: de kerk is waarschijnlijk open, de molen Ceres is te bezoeken met demonstraties. Termunten: de toren is te beklimmen, met een uitzicht over de Eems, Dollard en de polders. Zie: www.kerktermunten.nl Termunterzijl: In Termunterzijl is het gemaal Cremer op zondag 11 september van 13-17 uur open, de motoren draaien. Het visserijmuseum is open: www.visserijmuseumtermunterzijl.nl Cartouches op de zogenaamde 'Boog van Ziel', de borstwering met de heraldieke wapens van veertien zijlvesters en vier burgemeesters van de stad Groningen die betrokken waren bij het tot stand komen van de 'Boog' Uitwierde: De toren is misschien te beklimmen. Weiwerd: het kerkhof kan worden bezocht. Wagenborgen: De algemene begraafplaats en het begraafplaatsje op het terrein van voormalig Groot Bronswijk zijn te bezoeken en ook het graf van de familie Brons in het centrum van het dorp. In het centrum van Wagenborgen zijn de oorlogsmonumenten, onder andere van de joden van Groot Bronswijk van Wagenborgen. De beelden die overal in de gemeente staan kan men terugvinden in het programmaboekje De Open Monumentendag wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Erfgoed van de gemeente Delfzijl.