Wijziging kerkdienst

Stedum - Een wijziging in het preekrooster van de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post:

Dominee Van de Griend uit Kloosterhaar zal 28 augustus in de avonddienst voorgaan (19.00 uur in Stedum) en niet domine. Noordam uit Drachten.