Start met werkzaamheden park aan Rengersweg

Farmsum - De omwonenden van het nog aan te leggen park aan de Rengersweg in Farmsum gaven  donderdag 25 augustus de start aan de werkzaamheden van hun nieuwe park. Naar verwachting is het park eind dit jaar klaar.

Wethouder Rijzebol is enthousiast: 'De inzet van de buurtbewoners maakt de buurt straks nog plezieriger om in te wonen. Farmsum - en daarmee de gemeente Delfzijl – is een park rijker.' Starthandeling Donderdag 25 augustus startten de werkzaamheden symbolisch doordat vertegenwoordigers van de buurt, de provincie en de gemeente samen om 10.00 uur de spade in de grond staken bij de plek waar de nieuwe boombank wordt geplaatst. Er kwamen flink wat bewoners van Farmsum naar hun nieuwe park, waar ze samen een dronk uitbrachten op de samenwerking. Nieuwe invulling Op de plek van het park hebben woningen gestaan die zijn gesloopt. In het najaar van 2014 is omwonenden gevraagd mee te denken over een nieuwe invulling van het gebied. Daarvoor hebben de bewoners samen met de gemeente het plan van een buurtpark ontwikkeld. Bijzonder kenmerk is dat de oorspronkelijke wegenstructuur waaraan de gesloopte huizen stonden, blijft bestaan. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de omwonenden die de contouren van de oude buurt graag gehandhaafd wilden zien. Het plan bestaat uit voetpaden, bomen, struiken, grasvelden, een trapveldje, een hondenspeelplek, zitplekken en verlichting. Op het terrein aan de Rengersweg stonden huurwoningen van Acantus. Die zijn begin 2010 gesloopt. Aanleiding voor deze sloop was het afnemende inwoneraantal en de matige kwaliteit van de woningen. De herinrichting van het terrein is opgenomen in het Actieplan Dorpen&Wijken. Samen afspraken maken In een beheersovereenkomst tussen omwonenden en gemeente worden afspraken gemaakt over gebruik en onderhoud van het park. Samen zijn zij daar verantwoordelijk voor. Zo zullen de omwonenden zorg dragen voor het maaiwerk, de gemeente verzorgt de sloten en beheert de verharding.