Statushouders Delfzijl zelfstandiger bij inburgeringstraject

Delfzijl - De Stichting Inburgering en Integratie (SI!) heeft in de gemeente Delfzijl veel goed werk gedaan om statushouders op weg te helpen bij een zelfstandig uit te voeren inburgeringstraject.

Dit blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 van de stichting die het college van de gemeente dinsdag vaststelde. Wethouder Meindert Joostens: "Een goede inburgering van nieuwe Nederlanders vinden we als college heel belangrijk. Het is bijzonder om te zien dat hieraan in 2015 wel 60 vrijwilligers hebben meegeholpen via de stichting. Dit laat zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is." De samenwerking met de Volkskredietbank, de sociale dienst ISD en de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SDW) werd in 2015 steeds vaker gezocht, met goede resultaten. Daarnaast heeft de stichting aandacht besteed aan het versterken van de eigen kracht van statushouders en taaltrainingen. Ook is er ingezet op het beschikbaar stellen van informatie voor asielzoekers om wegwijs te worden in de regelgeving rondom het verwerven van een status en het voorkomen of opheffen van sociaal isolement van statushouders. Zo werd er bijvoorbeeld voor 25 migranten vrijwilligerswerk gerealiseerd in onder andere Betingestaete, Kids2b, Vliethoven en het Bewonersbedrijf. Si! beschikte in 2015 over twee vaste medewerkers, een aantal stagiaires en 60 vrijwilligers. Per 1 januari 2016 is stichting SI! opgegaan in de nieuwe stichting sWd! De medewerkers van SI! zetten hun hun werk voort als team Inburgering en Integratie van deze nieuwe stichting. De subsidie aan Si! in 2015 was ruim 52.000 euro.