Laadpaal elektrische auto's gemeentehuis Delfzijl blijft

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl gaat met ingang van 1 januari 2017 opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aan met EVnetNL, een organisatie die publieke laadpalen voor elektrische auto's beheert en onder-

houdt. In de gemeente gaat het vooralsnog om één laadpaal die zich aan het Johan van den Kornputplein te Delfzijl bevindt. De samenwerkingsovereenkomst schept de mogelijkheid om in de komende jaren meer te doen op dit gebied.