Vertrouwen in overleg met NCG over NAM-schadeprotocol verdwenen

LOPPERSUM - De Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad hebben geen vertrouwen meer in het overleg met NCG over het NAM-schadeprotocol. Zij staken dan ook hun advisering aan de NCG hierover.

Het huidige schadeprotocol deugt niet. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft voor de zomer aangegeven met de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek te willen over een herziening van het schadeprotocol. Maar dat zou moeten, binnen door NAM vastgestelde kaders. En intussen blijkt dat NAM daarnaast nog een geheel eigen koers kan varen. "Wij vinden dat ontluisterend," zeggen Dick Kleijer en Susan Top namens beide organisaties. "Dit tast het draagvlak van de NCG  aan hetgeen de Maatschappelijke Stuurgroep betreurt. Dat aantasten werd nog eens pijnlijk duidelijk, toen de NCG onlangs een nieuwe aanpak voor schadeafhandeling voor de meldingen buiten de zogenaamde contouren presenteerde. Ontworpen door de NAM en niet met het overleggremium van burgers besproken. Dit gegeven, samen met het aan de kant zetten van Vergnes-expertise, één van de grootste contra-expertisebureaus in de regio, de zee van C-schades, het jarenlang onterecht negeren van de schades in het buitengebied, zijn de ‘druppels ’ die de volle emmer doen overstromen. "Zo lang NAM dergelijke interventies in volledige vrijheid kan en mag doen heeft het voor ons geen enkele zin om de NCG te adviseren over een nieuw NAM-schadeprotocol. Immers, NAM doet toch wat zij zelf wil. Daaraan moet een einde komen." Voor beide partijen geldt dat zij pas weer geloofwaardig een gesprek over schadeafhandeling willen en kunnen voeren wanneer het uitgangspunt is, dat de schade-inspecties in eerste aanleg niet langer door NAM worden uitgevoerd. "Dat NAM vervolgens wel beoordeelt of zij zich aansprakelijk acht voor de geclaimde schade is van een andere orde. Het liefst zien wij NAM er helemaal tussen uit, maar in ieder geval aan de voorkant van het proces."