Cursussen voor digibeten in Eemsmond

Uithuizen - Biblionet gaat in de gemeente Eemsmond cursussen geven voor minder digitaal vaardigen.

Steeds meer overheden bieden hun diensten digitaal aan, zoals het doorgeven van een verhuizing, een melding voor de openbare ruimte doen, of het maken van een afspraak. Ook de belastingaangifte en andere diensten van de verschillende overheden gebeuren steeds meer digitaal. Voor de meeste mensen is dat geen probleem maar voor sommige mensen is al die digitale dienstverlening wel een probleem. Cursisten gaan aan de slag met de e-dienstverlening van de gemeente Eemsmond, maar leren ook hoe ze een digiD moeten aanvragen. Vanuit Biblionet worden twee cursussen aangeboden: één voor mensen die enigszins ervaring hebben met internet (Digisterker) en een tweede voor mensen die helemaal geen ervaring en kennis van internet hebben (Klik & Tik).   De eerste cursus Digisterker gaat woensdag 14 september om 09.00 uur van start, onder leiding van Hans Versteeg, coördinator van Biblionet en twee gecertificeerde vrijwilligers. Dit vindt plaats in de bibliotheek in Uithuizen (Schoolstraat 22). De gemeente steunt dit initiatief door subsidie te verlenen. Als inwoners, werknemers of ondernemers in hun omgeving mensen kennen die baat kunnen hebben bij één van deze cursussen, of zelf graag willen meedoen, kunnen ze zich melden bij Biblionet, bij Hans Versteeg via 0595 431912 of via: www.biblionetgroningen.nl/digisterker.