Aardbevingsproblematiek: woningcorporaties doen beroep op Tweede Kamer

NOORD-GRONINGEN - De commissie Economische Zaken uit de Tweede Kamer bezoekt maandag 5 september het aardbevingsgebied. Dertien woningcorporaties grijpen dit aan om hun zorgen kenbaar te maken, middels een brief.

Zoals bekend hebben de 13 corporaties in de provincie Groningen, de C13-woningcorporaties, al geruime tijd te maken met de problemen voortvloeiend uit de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning. Zij willen hun huurders veilig huisvesten, maar er komen antwoorden noch middelen om dat voor elkaar te krijgen. De C13-corporaties hebben daarom de conclusie getrokken dat het niet lukt om al samenwerkend tot bevredigende oplossingen te komen. De gesprekken over oplossingen met NCG, NAM en CVW lopen vast. De C13-woningcorporaties willen de ruim 120.000 huurders van de ongeveer 60.000 woningen een uitspraak kunnen doen over de veiligheid van een woning in het aardbevingsgebied. Daartoe is duidelijkheid nodig op vijf punten: aardbevingen, veiligheid, versterken, geld en verantwoordelijkheid. Alleen als op deze vijf punten duidelijkheid bestaat, kunnen corporaties de verantwoordelijkheid nemen en een actief investerings- en strategisch voorraadbeleid voeren. Nu dreigt het tegendeel: onderhoud en investeringen in renovaties moeten worden uitgesteld, omdat onduidelijkheid blijft bestaan. Dat kan niet veel langer duren zonder vervolgschades, benadrukken de corporaties. De C13-corporaties doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om duidelijkheid te geven. Daarom hebben zij gezamenlijk een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De C13-corporaties zijn: Wierden en Borgen, Marenland, Lefier, Groninger Huis, Acantus, Nijestee, Patrimonium, de Huismeesters, Steelande Wonen, de Delthe, Uithuizer Woningbouw, Woonzorg Nederland en Wold en Waard.