Wandelen nieuw onderdeel Zeemijlenloop Delfzijl

Delfzijl - Het is op 30 oktober voor het eerst mogelijk de Zeemijlenloop Delfzijl wandelend af te leggen.

Door de groeiende vraag naar wandelen hoopt het bestuur van de Zeemijlenloop meer mensen in beweging te krijgen. Het nieuwe onderdeel van de Zeemijlenloop past in de doelstelling van het bestuur om ieder jaar wat nieuws te doen. “We willen dynamisch blijven en een zo breed mogelijke doelgroep trekken,” vertelt voorzitter Wildrik Bulthuis. “We hebben een kidsrun en twee jaar geleden is daar de G-Loop aan toegevoegd. Hoewel beide onderdelen nog meer kunnen groeien, zien we dat de belangstelling om te bewegen breed gedragen wordt. Het doel is dat de Zeemijlenloop een afspiegeling wordt van de maatschappij. We zien om ons heen dat er veel mensen aan het wandelen zijn. Dit jaar heeft de Stadsloop Appingedam ook een wandelonderdeel oegevoegd aan hun evenement. Dat heeft ons aan het denken gezet en we hebben dit met belangstelling gevolgd. Al snel kwamen we tot de conclusie dat zoiets in Delfzijl ook mogelijk is. Het is een van de dingen die we in het kader van onze lustrumviering gaan doen.” Ook voor Atletiekvereniging Fivelstreek is het nieuwe onderdeel een goede toevoeging. “Het is een prima manier om het sportief wandelen binnen onze vereniging nieuw leven in te blazen,” vindt voorzitter Boelo Raske van Atletiekvereniging Fivelstreek. “De laatste jaren waren er nog meer twee leden die aan sportief wandelen deden. Ook was er geen trainer meer. Dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Het aantal is te weinig om een nieuwe trainer te vinden en doordat er geen trainer is, groei je niet. Die cirkel moest doorbroken worden. De Zeemijlenloop wordt georganiseerd door de atletiekvereniging en tijdens een van de laatste vergaderingen kwam dit idee op tafel. Het mooie was dat we net een nieuwe enthousiaste trainer hadden gevonden in de persoon van Magriet Taselaar-Vegter. Het moment kon dus niet beter gekozen worden.” “Ik heb er veel zin om met deze nieuwe groep aan de slag te gaan,” vertelt een enthousiaste Magriet Taselaar-Vegter. “Jaren geleden heb ik getraind bij Fivelstreek en toen ze mij vroegen om het sportief wandelen te gaan leiden, hoefde ik niet te twijfelen. Ik ken de club en vindt het een mooie uitdaging. Mensen hoeven niet bang te zijn dat het wandelen saai is. Het is heel afwisselend. Sportief wandelen is wandelen op een pittig tempo en daar voeg ik regelmatig versnellingen aan toe. Afwisseling en plezier hebben is voor mij het belangrijkste. De lessen starten op donderdag 15 september. Aanmelden kan via www.avfivelstreek.nl. Meer informatie over het wandelen tijdens de Zeemijlenloop Delfzijl is te vinden op www.zeemijlenloopdelfzijl.nl. Foto:v.l.n.r.: Boelo Raske, Magriet Taselaar-Vegter en Wildrik Bulthuis.