OBS Tasveld ontvangt sportpakket

Delfzijl - De leerlingen van OBS ’t Tasveld uit Delfzijl hebben een sport- en spelmaterialen pakket in ontvangst mogen nemen.

De school ontving het pakket voor hun deelname aan het project de Sportieve Gezonde School. In het pakket zitten allerlei sport- en spelmaterialen die kinderen op het schoolplein en in de gymzaal kunnen gebruiken. Sportcoach Danny Schudde overhandigde het pakket aan directeur Marga Lamain, waarna de leerlingen de materialen dankbaar in gebruik namen. Met het project Sportieve Gezonde School werken scholen aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl van hun leerlingen. Binnen het project krijgen kinderen 16 weken lang (extra) bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Daarnaast krijgen zij extra beweegmomenten aangeboden tijdens, tussen en na schooltijd. Het aanbod is veelzijdig en gevarieerd, zodat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en welke sport(en) ze leuk vinden. De Sportieve Gezonde School is een programma dat onder de vlag van Sportplein Groningen is ontwikkeld door Huis voor de Sport Groningen, de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. GasTerra en Nijha B.V. maken het project de Sportieve Gezonde School mede mogelijk.