Extra geld leerlingen AZC Delfzijl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl stelt voor het schooljaar 2016-2017 extra geld beschikbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd die afkomstig zijn van het Asielzoekers Centrum (AZC).

Zo wil de gemeente de onderwijskansen van deze kinderen, die het Nederlands als tweede taal moeten leren, vergroten. Sinds juni 2016 is het aantal bewoners in het AZC, en daarmee de kinderen in de basisschoolleeftijd, toegenomen van 480 naar 950. De toename is het resultaat van de uitbreiding van het AZC met een opvanglocatie. De toename van kinderen in de basisschoolleeftijd heeft geleid tot het organiseren van voldoende 'Schakelklassen'. Een Schakelklas bestaat uit maximaal vijftien leerlingen in dezelfde leeftijdscategorie om Nederlands te leren. Naast een leerkracht is er een intern begeleider die extra zorgtaken heeft en de contacten met de ouders en het AZC onderhoudt. Wethouder Jan Menninga: "Het naar school gaan is essentieel voor kinderen in het AZC. Onderwijs zorgt voor structuur en stabiliteit, dat komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Daarom is het zaak om de schoolgang van deze kinderen zo snel mogelijk op gang te helpen. Kinderen die behoren tot de nieuwe instroom kunnen bij aankomst in het AZC te Delfzijl dezelfde week nog naar school." De gemeente Delfzijl krijgt middelen van het Rijk om onderwijsachterstanden te bestrijden. Met deze middelen stelt de gemeente een subsidie van € 107.200,- beschikbaar aan Stichting openbaar onderwijs Marenland voor de personeelskosten die met het organiseren van de Schakelklassen gemoeid gaan