Schoolkinderen Obergum en Woltersum krijgen sleutel kerk

Delfzijl - De basisscholen van Obergum en Woltersum krijgen 15 en 16 september een sleutel van de lokale kerk.

Het is het feestelijke begin van een nauwere samenwerking tussen de kerk en de school. Binnen het project ‘Sleutelbewaarders’ van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) worden in tien dorpen dergelijke samenwerkingen tot stand gebracht. De scholen van Obergum en Woltersum zijn nummer twee en drie in dit project.

Op 15 september gaan de Nicolaaskerk en basisschool OBS de Negen Wieken in Obergum een structurele samenwerking aan, door de sleutel van de kerk samen te delen. De dag erna, op 16 september, gaat het project van start in Woltersum. Daar wordt dan de samenwerking tussen de kerk en OBS de Huifkar ingeluid. De SOGK wil met het project de jonge generatie dorpsbewoners meer betrekken bij de kerk en ze bewust maken van het waardevolle culturele erfgoed dat zich midden in hun dorp bevindt. In Woltersum grenzen schoolplein en kerkhof zelfs aan elkaar.

Het delen van de sleutel wordt een feestelijk moment. Er wordt een certificaat ondertekend door zowel een vertegenwoordiger van de kerk als een leerling van de school: zij zijn vanaf dat moment samen sleutelbewaarders van de kerk. De school ontvangt de Sleutelbewaarderskist, met daarin de sleutel van de kerk, het certificaat, een spel en educatief materiaal voor verschillende leeftijdsgroepen.

De leerlingen spelen op de startdag het Sleutelbewaardersspel. Het Sleutelbewaardersspel is een quiz die zich afspeelt in en rond de kerk. De kinderen leren iets over de kerk en de geschiedenis, maar denken ook na over de waarde die de kerk voor hen heeft of zou kunnen hebben. Wat betekent het bijvoorbeeld om een kerk te beheren? Wat vind ik mooi aan de kerk? Waarvoor kun je een kerk gebruiken?

In het kader van de samenwerking organiseert de school jaarlijks verschillende activiteiten in en rond de kerk, zoals de kerstviering of de eindmusical. Scholen maken soms al gebruik van de kerk, in Obergum is er voor de vakantie bijvoorbeeld al een zangpresentatie geweest. Met het Sleutelbewaardersproject wordt de kerk een vanzelfsprekende plek voor de schoolkinderen. In juni ging het project al van start in Garnwerd. In de loop van het schooljaar zullen nog zeven scholen in de provincie Groningen starten met het Sleutelbewaardersproject. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.