Ook Martinitoren luidt noodklok wegens Groningse gasbevingen

GRONINGEN - Achttien kerken in de provincie Groningen luiden vanavond (vrijdag 9 september) om 21.00 uur tegelijkertijd vijf minuten lang hun klokken, om aandacht te vragen voor de aardbevingen door de gaswinning in Groningen.

Martinikerk luidt haar noodklokken – een unicum. De kerken sluiten morgenavond aan bij een manifestatie voor een gasvrij Groningen. Groningers en andere Nederlanders die zich zorgen maken om de gaswinning roepen daarbij de Tweede Kamer op om de gaswinning te stoppen. Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en de coalitie Gasverzet Groningen roepen alle kerken in Groningen op om zich morgenavond aan te sluiten en ook de noodklok te luiden. Van de Nicolaïkerk in Appingedam en de Juffertoren in Schildwolde tot aan de Groningse Martinikerk: in de hele provincie hebben kerken al gehoor gegeven aan de oproep. De kerken in de deelnemende dorpen maken zich zorgen over de toekomst van het Gronings erfgoed en de gevolgen van de gaswinning. In Oldenzijl opent de deelnemende kerk net weer de deuren, nadat de schade van aardbevingen is hersteld. De Martinitoren en de Der Aa-kerk in de stad Groningen luiden de klokken uit solidariteit. De Stichting Oude Groninger Kerken ondersteunt de actie om aandacht te vestigen over de zorgen over het historisch erfgoed in de provincie. De manifestatie op vrijdag 9 september vormt de afsluiting van een actieweek tegen gaswinning in Groningen. Sinds dinsdag rijdt een fietskaravaan van Milieudefensie door het aardbevingsgebied richting de stad Groningen. Onderweg sluiten allerlei mensen aan, onder wie gedeputeerde Nienke Homan. Ook worden getuigenissen van bezorgde bewoners verzameld, die vrijdagavond worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning René Paas. Dinsdag vertrok ook een groep fietsers van duurzaamheidsorganisatie Urgenda richting Groningen. Vrijdag komen beide groepen samen op de Grote Markt en sluiten bezorgde Groningers, niet-Groningers en allerlei organisaties, waaronder de FNV, zich aan voor een protestoptocht door de stad. De deelnemers laten, met bel en klok in de hand, luidruchtig weten dat zij het oneens zijn met het concept-gasbesluit van minister Kamp, waarover de Tweede Kamer volgende week debatteert. Het protest gaat over in de manifestatie waar de Commissaris van de Koning René Paas, gedeputeerde Eelco Eikenaar en bewoners aanwezig zijn. Groningse muzikanten Bert Hadders en het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor krijgen het (gezongen) woord. Om 21.00 uur luiden de aanwezigen, samen met de kerken, oorverdovend de noodklok. De week na de manifestatie debatteert de Tweede Kamer over het plan van minister Kamp om de komende vijf jaar door te blijven gaan met gaswinning op een onveilig niveau, terwijl tegelijk nauwelijks werk wordt gemaakt van gasbesparing en duurzame alternatieven. De deelnemende organisaties roepen, naast de kerken, ook alle bewoners uit het aardbevingsgebied en Stadjers die zich solidair voelen op om zich vandaag aan te sluiten. Het hele programma van de manifestatie is te vinden op de website van Milieudefensie.