Bijna 60% Nederlanders wil gaskraan verder dicht

NOORD-GRONINGEN - Bijna zes op de tien Nederlanders vinden dat de Groningse gaskraan verder dicht moet dan minister Kamp voorstelt in zijn concept-gasbesluit.

Van de Groningers is dat zelfs driekwart. Dit blijkt uit een opinieonderzoek door I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Daaruit blijkt ook dat een overgrote meerderheid van zowel Groningers als niet-Groningers voor volledig stoppen van de aardgaswinning is. De Tweede Kamer debatteert morgen over het besluit. Milieudefensie roept de Kamerleden op het plan van Kamp, die de gaswinning voor vijf jaar wil vastleggen op een onveilig niveau, resoluut te verwerpen. Minister Kamp wil de gaswinning vaststellen op 24 miljard kubieke meter per jaar, en nog meer in koude winters. Bovendien wil hij dit winningsniveau vastleggen voor vijf in plaats van één jaar. Voor 1 oktober neemt minister Kamp een definitief gasbesluit. Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Minister Kamp wil over zijn eigen graf heen regeren. Talloze experts en onderzoeken benadrukken steeds: hoe minder gas, hoe veiliger. De kraan moet verder dicht. De Groningers worden met dit besluit bovendien vijf jaar buitenspel gezet. Milieudefensie pleit daarom voor een gasbesluit van maximaal één jaar. De NAM en minister Kamp kunnen in dat jaar hun huiswerk overdoen en een plan maken om de gaswinning zo snel mogelijk helemaal te stoppen. Dat kan, en uit ons onderzoek blijkt dat er meer dan voldoende draagvlak voor is.” Uit het onderzoek van I&O Research komt naar voren dat kiezers van alle partijen, wonend in heel Nederland, in meerderheid vinden dat er gestopt moet worden met de gaswinning. Minder aardbevingen en minder CO2-uitstoot zijn hun belangrijkste motivaties. Ike Teuling: "De gaswinning in Groningen is een probleem van álle Nederlanders. Ook mensen die er niet direct onder lijden, vinden het uit solidariteit met de gedupeerden én vanwege klimaatverandering niet langer acceptabel om het Groningse gasveld leeg te pompen en vervuilend gas te blijven verstoken.” Milieudefensie fietste vorige week door het gebied waar aardbevingen zorgen voor enorme schade. Ike Teuling: "Ik zag gezinnen leven in containerwoningen, schoolkinderen die les krijgen in onveilig verklaarde panden en dorpen waar bijna alle huizen schade hebben. Kerken en monumentale boerderijen staan in de stutten, mensen zijn bang. De eindeloze strijd met de NAM, die alles doet om maar zo min mogelijk schade te compenseren, maakt hen letterlijk ziek. Het is absurd dat we dit laten gebeuren, alleen om de allerlaatste restjes fossiele brandstoffen uit de grond te halen terwijl het klimaat opwarmt.”

Alternatieven voor aardgas

Uit eerder onderzoek van Milieudefensie blijkt dat door goed te isoleren en over te stappen op duurzame energie, de gaswinning in Groningen in 2020 terug kan  naar het veilige niveau van 12 miljard kubieke meter en nog voor 2030 helemaal kan stoppen. Zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen. Uit het onderzoek van I&O Research blijkt dat het merendeel van de ondervraagden die twee maatregelen ook het best vindt. Milieudefensie pleit voor een grootschalig Deltaplan Gasvrije Wijken om de vraag naar Gronings gas te verminderen. Daarnaast moet de NAM de schade na decennialang geld verdienen over de ruggen van de Groningers, tot op de laatste cent terugbetalen. Op 24 september organiseert de Coalitie Gasverzet Groningen -waar Milieudefensie onderdeel van is- een actie bij het kantoor van de NAM. Ike Teuling: "Door met honderden mensen hard te springen en te stampen, laten we het hoofdkantoor van de NAM op haar grondvesten schudden. We geven een helder signaal aan minister Kamp, én aan de NAM: Er is, behalve de winsten van de NAM, geen enkele reden om nog langer zoveel gas op te pompen en Groningen nog meer te belasten. Wij willen zo snel mogelijk een fossielvrij Nederland en gerechtigheid voor de Groningers.”