Gemeenten Appingedam en Delfzijl dragen bij aan bootreis ouderen

Appingedam - De gemeenten Appingedam en Delfzijl dragen elk 1.000 euro bij aan een bootreis voor 50

ouderen uit het verzorgings- en verpleeghuis Solwerd van de Zonnehuisgroep Noord. Wethouder Annalies Usmany van Appingedam: "Veel bewoners van het tehuis komen vaak niet meer buiten de deur. We vinden het echter wel belangrijk dat iedereen kan blijven deelnemen aan de maatschappij. Wethouder Meindert Joostens van Delfzijl vult haar aan: "Daarnaast willen we vrijwilligers stimuleren hun bijdrage te leveren. Met de inzet van veel vrijwilligers, is de organisatie van de bootreis daar een heel goed voorbeeld van." Al vijftien jaar lang organiseert een aantal bevlogen medewerkers een vakantie voor de cliënten uit het tehuis. De bewoners van het tehuis komen onder andere uit de gemeenten Appingedam en Delfzijl.