Drie bruggen over Eemskanaal afgesloten

APPINGEDAM - Rijkswaterstaat voert in de periode van 25 tot en met 28 september tussen 20.00 en 4.00 uur functionele testen uit aan drie bruggen over het Eemskanaal: de Borgbrug, Bloemhofbrug en Woldbrug.

Per avond/nacht wordt 1 brug getest. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van regulier onderhoud om de kwaliteit van de brug te testen. Tijdens het testen is hinder voor het vaarweg- en wegverkeer niet te voorkomen. De planning voor de testen is als volgt: Borgbrug (bij Groningen): van zondag 25 september 20.00 uur tot maandag 26 september 4.00 uur. Bloemhofbrug (bij Woltersum): van maandag 26 september 20.00 uur tot dinsdag 27 september 4.00 uur. Woldbrug (bij Appingedam): van dinsdag 27 september 20.00 uur tot woensdag 28 september 4.00 uur. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de testen ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. Voor het wegverkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Deze worden aangegeven met gele borden. Fietsers en voetgangers kunnen op aanwijzingen van verkeersregelaars tussen de testen door beperkt gebruik maken van de brug. Al het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd. Voor het scheepvaartverkeer zal de wachttijd bij de Bloemhofbrug en de Woldbrug maximaal 1 uur bedragen. Het scheepvaarverkeer is hierover via BAS-berichten geïnformeerd. De afsluiting is buiten bedientijden van de Borgbrug.