Advies m.e.r.: windpark Geesfweer verder van woningen

Delfzijl -  De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het windpark Geefsweer in Delfzijl  een parkontwerp op te nemen waarbij de afstand tot  woningen zo groot mogelijk is.

Er is een vergelijking nodig van de effecten van de verschillende turbine-opstellingen op de leefomgeving, het landschap, de natuur en de energieopbrengst. Hiermee wordt duidelijk hoe de windturbines vanuit milieuoogpunt het beste binnen het gebied opgesteld kunnen worden. De provincie Groningen en Millenergy VOF willen het windpark Geefsweer realiseren. Het heeft een energie-opbrengst van ongeveer 51 megawatt.