Junior Master Class voor hoogbegaafden van start op Eemsdeltacollege

Appingedam - Met een ferme slag op de gong is  de nieuwe Junior Master Class (JMC) officieel geopend.

In de JMC zitten hoog- of meerbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Zij krijgen het hele schooljaar op woensdagochtend les op locatie Pastorielaan van Eemsdeltacollege in Appingedam. Dit jaar bestaat de groep uit 31 leerlingen. Het begon met een les scheikunde van docent Renkema. Verder staat ze een uitdagend programma te wachten, waar ook een ontwerpwedstrijd in zit en ze gaan zich bezighouden met een moordonderzoek (forensisch onderzoek). Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft in 2010, samen met het Eemsdeltacollege, de Junior Master Class (JMC) opgezet. De JMC (ook wel verrijkingsklas of plusklas genoemd) is een klas voor kinderen met een hoger dan gemiddeld IQ. Hoog- of meerbegaafde kinderen worden zoveel mogelijk op de eigen school begeleid. Wanneer er meer begeleiding en ondersteuning nodig is, kunnen deze kinderen een dagdeel per week terecht in de JMC. Binnen de JMC is het onderwijsaanbod (deels) aangepast aan de individuele behoeften. Daarnaast is het aanbod gericht op de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen. Ze worden intellectueel uitgedaagd, aangesproken op hun creatieve vermogens en er is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.