PvdA Ten Boer hekelt landelijke PvdA over gaswinning

Ten Boer - De PvdA-fractie in Ten Boer trekt flink van leer tegen de landelijke PvdA over de gaswinning. Naar aanleiding van het woensdag in de raad besproken Meerjarenprogramma van de NCG schreven de sociaal-democraten een vlammend epistel.

Dat volgt hier in zijn geheel: '"Wij kunnen instemmen met de door het college opgestelde reactie op de kadernotitie voor de actualisatie van het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen”. Bij deze uitspraak zouden we het kunnen laten: instemming met een voorstel, een heel normale gang van zaken tijdens een raadsvergadering. Er is echter niets normaals aan de hele gang van zaken: we hebben het over de winning van aardgas en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de plaatselijke bevolking. Hoe zit het met onze veiligheid? Onze veiligheid is van aanvang aan van ondergeschikt belang geweest. Sterker nog: onze veiligheid heeft nooit enige aandacht gehad. Is die situatie inmiddels veranderd? Wij concluderen dat dat niet het geval is. We hebben nadrukkelijk gevraagd om een verlaging van de winning: hoe minder aardgas er gewonnen wordt hoe beter. Wat is er in de Tweede Kamer besloten? De komende 5 jaar mag de NAM 24 miljard kuub aardgas per jaar winnen en in koude winters meer. Eén keer per jaar wil de Kamer een evaluatiemoment. En dat is het… De PvdA Tweede Kamerfractie slaat zichzelf op de borst: wij hebben de gaswinning met de helft verminderd. Ja hoor, als we uitgaan van de winning in 2013 toen er ruim 53 miljard kuub werd gewonnen dan klopt dat aardig. Het blijft een schande dat minister Kamp daarvoor geen motie van wantrouwen gekregen heeft. En natuurlijk begrijpen we heus wel dat de top van de PvdA eerst overleg gepleegd heeft met de VVD over de 24 miljard kuub voor 5 jaar en dat de centrale vraag van de PvdA aan de VVD was: tot hoe ver mogen wij gaan? De motie van de PvdA was er heus niet gekomen als de VVD het niet gewild had want dat is al bijna vier jaar de realiteit en helaas - niet alleen op het gebied van de gaswinning! De ellende is dat Den Haag net doet alsof alles inmiddels keurig geregeld is in Groningen: de gaswinning omlaag, huizen worden aardbevingsbestendig gemaakt. Dat is ook zo’n puntje……... Realiseert de rest van Nederland zich wel dat “aardbevingsbestendig” betekent dat we onze huizen - als ze verstevigd zijn - levend kunnen verlaten als er een sterke beving plaatsvindt, maar dat ze daarna onbewoonbaar zijn? Dat er een bouwval overblijft? Voor de rest van Nederland zijn wij helemaal niet interessant meer want we hebben al langere tijd geen sterkere beving meer gehad. Wanneer hebben wij hier voor het laatst royaal aandacht van de media gehad? Dat al die kleine aardbevingen, die constant plaats vinden, veel schade aan fundamenten aanrichten is natuurlijk niet interessant want hoe breng je zoiets in beeld? Camera’s komen er pas weer als er een flinke klap komt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de schadeafhandeling waar heel veel huiseigenaren niet uitkomen met het Centrum Veilig Wonen, alleen die naam is al een gotspe, hoezo “Veilig Wonen”. De veiligheid is nog steeds ver te zoeken want zelfs de versterking van huizen komt nog niet van de grond. Het kost allemaal jaren en ondertussen wordt er vrolijk doorgepompt. En terwijl wij worden leeggezogen wordt de schatkist gevuld. Het ergste is nog dat we er zelf bij betrokken worden: we doen zelf mee!! “Wij” zijn de “Nationaal Coördinator Groningen” dat moeten we tenminste geloven. Maar als “wij” de “Nationaal Coördinator Groningen” zijn waarom is er dan nog onduidelijkheid over zoveel punten? Willen wij er verantwoordelijk voor zijn dat er een schijn van normaliteit aan de hele absurde situatie wordt gegeven? Doen we mee omdat iets beter is dan niets? En maken we het Den Haag op die manier gemakkelijk? Of realiseren we ons dat we hier te maken hebben met het sprookje “De nieuwe kleren van de Keizer”van Hans Christian Andersen? Realiseren we ons dat er eigenlijk niets is, behalve gebakken lucht? En trekken we de stekker uit het fenomeen Nationaal Cöordinator omdat we duidelijk willen maken naar de rest van Nederland dat we hier echte daden willen, oprechte betrokkenheid bij de problematiek en schadeloosstelling voor alles wat ons wordt aangedaan? Een vuist op tafel in plaats van een sprookje voor het slapen gaan? Het mag duidelijk zijn hoe wij hierin staan.