Inburgering statushouder start al in AZC

DELFZIJL - De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn gestart met een project met als doel de statushouder, die in afwachting is van een woningtoewijzing, al in het AZC te laten beginnen met zijn inburgering.

Wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl: "In DAL-verband is een mooie start gemaakt met een project waarbij het AZC, de sociale dienst en de welzijnsdienst sWd! gezamenlijk optrekken om de statushouder al eerder te laten integreren. Alle onderzoeken wijzen uit dat taalverwerving en kennis van de Nederlandse samenleving de basis vormen voor integreren in de Nederlandse samenleving. Ik pleit voor het gelijktijdig starten van de huisvesting en het integratie/participatietraject." z De DAL-gemeenten  gaan met verschillende organisaties, zoals woningcorporaties, de sociale dienst en welzijnsdiensten aan de slag om de integratie van statushouders verder vorm te geven. Uit de startbijeenkomst  kwam duidelijk naar voren dat gemeenten de beste partij zijn om hierop regie te voeren en de samenwerkende organisaties te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij benadrukte burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum dat elke statushouder recht heeft op een plekje in de samenleving. "Dat begint bij huisvesting en hiermee is ook meteen het eerste knelpunt benoemd. Er is sprake van schaarste op de huurmarkt. Statushouders wachten langer dan voorheen op een woning, waardoor ook de inburgering en integratie vertraagt. Daarom is de tijd aangebroken om te gaan zoeken naar oplossingen en gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitwerking daarvan." "De gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben zich de afgelopen periode flink ingespannen om nieuwe AZC's te helpen realiseren," vult burgemeester Rika Pot van van de gemeente Appingedam aan. "Nu deze plannen van de baan zijn vanwege een verminderde instroom van vluchtelingen, is mijn dringend advies vol in te zetten op de statushouders, omdat dát structureel en langdurig bijdraagt aan goede opvang. Dit vraagt om een gezamenlijke visie en brede samenwerking die goed is ingebed in de bestaande structuur."