Ondernemersvereniging Ten Boer op de tocht, extra ledenvergadering

Ten Boer - Het bestuur van de Ondernemersvereniging Ten Boer (OVTB) heeft een extra ledenvergadering op de kalender gezet, omdat het voortbestaan van de vereniging in het geding is.

De laatste vijf bijeenkomsten van OVTB sinds maart werden door gemiddeld slechts twee leden bezocht. Op dinsdag 25 oktober komt om 20.00 uur in het Dorpshuis in Ten Boer in ieder geval de geringe betrokkenheid van de leden aan de orde.   Het bestuur wil onderzoeken of  de betrokkenheid verbeterd kan worden en of er nog wel behoefte is aan een ondernemersvereniging in Ten Boer. Als de OVTB ermee stopt denkt het bestuur dat niet alleen de onderlinge band verloren gaat, maar ook het gezicht naar buiten verdwijnt. Verder is er dan geen platform voor overleg meer en gaat een aanspreekpunt voor andere partijen en overheden verloren. Als de leden willen dat de OVBT doorgaat, wil het bestuur graag weten of er behoefte is aan activiteiten en verbinding onderling. En het bestuur wil peilen of er behoefte is aan verbinding met de verenigingen van Bedum en Loppersum en  NCG en ECBG. Het bestuur meent dat het bestaan van de OVTB zeker betekenisvol is. 'Maar als er geen draagvlak is onder de leden, stopt het voor het bestuur natuurlijk ook,' wordt er geschreven in de uitnodiging.