Binnen 5 jaar moeten 4500 Lopster panden versterkt zijn

Loppersum - Bij de presentatie van de sluitende begrotingn, van 2017 en meerjarig, heeft de gemeente Loppersum nog weer eens de aancht gevragd voor het versterken van 4200 woningen.

  In 2017 zal de uitvoering van het Meerjarenprogramma onder regie van Nationaal Coördinator Groningen worden voortgezet. "We zullen vast blijven houden aan ons uitgangspunt dat binnen 5 jaar alle panden (circa 4500, waarvan ongeveer 4200 woningen) binnen de gemeente Loppersum geïnspecteerd en zo nodig versterkt moeten zijn,"schrijft het college van B en W. "We blijven benadrukken dat hiervoor een versnelling in het proces dringend nodig is. We realiseren ons dat het versterkingsprogramma voor onze inwoners een zware belasting is." Het college stelt voor  de OZB opbrengst te verhogen met 2,5%. "Dit is in lijn met wat we bij de kadernota hebben afgesproken. De rioolheffing stijgt met 4% en de tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen met 2,5%. De zogenaamde pakketbelasting (OZB, afval en rioolheffing voor een gemiddelde huishouding) stijgt met 3,0 %. In navolging van de kadernota stijgen de tarieven voor begraafrechten met 2,5% en lasten we de tot voor kort gebruikte extra verhoging achterwege. Omdat verdere verhoging ongewenste effecten krijgt laten we het uitgangspunt om op termijn tot een 100% kostendekkende begraafrechten te komen los. De tarieven voor leges worden verhoogd met 2,5%." Op maandag 7 november 2016 wordt de programmabegroting behandeld in de vergadering van de gemeenteraad. Die openbare vergadering begint om 19.00 uur.