Informatieavond juridische aspecten gaswinning en schade

Middelstum - In Vita Nova in Middelstum wordt donderdag 13 oktober van 19.30 tot 22.00 uur een informatieavond over de juridische aspecten rond de aardgaswinning gehouden.

Er zijn vorig jaar twee soortgelijke bijeenkomsten gehouden die druk werden bezocht. Er zijn nog steeds veel juridische aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk. Het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging houden daarom samen met de betrokken hoogleraren opnieuw een  informatieve bijeenkomst. De avond wordt verzorgd door: Herman Bröring, hoogleraar Bestuursrecht, Kars de Graaf, hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid, en Fokko Oldenhuis, hoogleraar Privaatrecht, allen van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderwerpen op deze avond zijn onder andere: de eerste uitspraken van de arbiter aardbevingsschade;  monumenten;  de juridische positie van de Commissie Bijzondere Situaties en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG); de wijziging van de Mijnbouwwet en de omkering van de bewijslast.